Onze vogels

Onze vogels

Foto boven: zingende geelgors.  


Het gaat goed met onze vogels. Elk jaar kunnen we weer enkele nieuwe broedvogels begroeten. In 2015 waren we heel blij met onze twee koppeltjes kneutjes. Wat we ook duidelijk waarnemen dat sommige vogels, zoals fitissen, tjiftjaffen, grasmussen en bosrietzangers zeer talrijk worden. Het aantal soorten broedvogels staat inmiddels op 59.Sinds 2015 broeden de kneutjes weer op onze akkers. De vogels zijn onze gidsen, ze vertellen ons of we het goed doen met ons natuurlijk beheer.

Ook in de winter moet er voedsel zijn

We proberen elk jaar opnieuw in de winter zoveel mogelijk voedsel voor onze vogels ter beschikking te hebben. Hoe meer aanbod, hoe meer hongerige eters we aantrekken. En hoe meer voedsel in de winter, hoe meer broedende vogels in het voorjaar. 

Een werkelijk imponerende hoeveelheid vogels bezocht ons in december 2012. Onder een laag sneeuw kwam een wolk van 800- tot 900 vogels vandaan: vinken, kepen, ringmussen, graspiepers en een enkele leeuwerik. Ze deden zich tegoed aan de overvloedig aanwezige zaden van de bladrammenas. Ook de muizen vulden hun buiken.


Dit is een wintertafereel uit 2012. Zoek de vogels.

Een favoriet

De geelgors is voor ons de ultieme vogel van het kleinschalig agrarisch landschap. Niets kan tippen aan het melancholische lied van een geelgors, drie uur in de namiddag op een broeierige zomerdag.

“Typische vogel van bosranden, die overal waar bomen en struiken in het open veld staan kan broeden”, vertelt ons de eerste Atlas van de Nederlandse broedvogels over de geelgors. De typering is gebaseerd op tellingen tussen 1973 en 1977. Ook in het Bemmelse moet hij toen “overal” te zien en te horen zijn geweest. Uit de huidige website van Sovon, ook de maker van de eerste atlas, blijkt een drastische verandering: “Geelgorzen broeden tegenwoordig vrijwel uitsluitend op de hoge zandgronden”. Tussen de grote rivieren kom je hem nog maar zeer zelden tegen. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de algehele teloorgang van ons ooit zeer vogelrijke agrarische gebied. Zijn wij in staan om onze held weer bij ons terug te krijgen? Wij gaan daar in ieder geval alles aan doen.