Internationale proef met 29 graanrassen

Onze  39 proefveldjes met vooral de oude graanrassen Eenkoorn en Witte emmer zijn goed de winter doorgekomen. We testen hoe de diverse rassen het  doen, om daarna met de betere verder te gaan. Binnenkort gaan we gaan we weer graanexcursies houden en zullen we uiteenzetten wat de bedoeling van onze proeven  is.