Eervolle vermelding door Vogelbescherming Nederland

Doornik Natuurakkers werd eind 2022 door Vogelbescherming Nederland genomineerd voor de Gouden Leeuwerik. Dit is een prijs voor een akkerboer in de vorm van wisseltrofee en een geldbedrag van 5.000,- euro, bedoeld om de biodiversiteit op het bedrijf verder te ondersteunen.
Wij werden niet de winnaar, maar omdat we bij de beste drie zaten werden we beloond met een eervolle vermelding, waaraan een bedrag van € 1.500 was verbonden. Onze prijs gaan we besteden aan extra aankoop van struikjes voor heggen, ter meerdere eer en glorie van vooral geelgorzen en patrijzen. Hier  (PDF) vind je het volledige verhaal waarmee Louis zijn nominatie onderbouwde. Het geeft een actueel beeld van hoe wij werken aan biodiversiteit.