Doornik Natuurakkers is trots en blij!

De jury van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2019 beloonde ons met de 2e prijs.

Uit het juryrapport:

Doornik Natuurakkers maakt een radicale omslag: doordat op het bedrijf volledig vanuit de behoeften van de natuur wordt gedacht, ontstaat een uniek natuurinclusief landbouwbedrijf. Doel is een hoge biodiversiteit, vooral qua vogels. Alle keuzes op het bedrijf zijn daarmee innovatief en natuurgericht, zoals de bijzondere graanrassen met directe verkoop voor een goed verdienmodel, wissel- en strokenteelten, hagen en stroken en veel diversiteit. Het verdienmodel is ook een lumpsum voor het geleverde natuurresultaat.

Doornik Natuurakkers teelt niet alleen met respect voor de natuur, maar voegt ook zeer bewust elementen aan het landschap toe, die de terugkeer bevorderen van zeldzame planten, insecten en vogels.

We geloven heilig dat landschapsherstel en - ontwikkeling ook een van de taken is van iedere boer!