Boeren met heggen

Samen met vrijwilligers en dankzij steun van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij zes boeren in Bemmel en bij de overburen in de Ooijpolder tussen medio 2020 en medio april 2022 in totaal 11.500 struikjes geplant, verdeeld over 23 soorten, waarvan er 21 bes- of fruitdragend zijn. Dit resulteert in heggen over een lengte van 3 kilometer, met talrijke nuttige functies, zoals mooi en beleefbaar landschap, natuurlijke veekering, tegenhouden van loslopende honden, luwte voor vee, gezond voedsel voor dier en mens, broed- en schuilgelegenheid voor vogels en een niet te  onderschatten verrijking van het bodemleven. Dit is slechts een ruwe greep.

De praktijk laat zien dat de planters aan hun acties plezierige ervaringen overhouden, die te maken hebben met saamhorigheid, iets zinnigs doen voor de leefomgeving en verbondenheid met de natuur. Daaraan is niet te ontkomen, wat voelbaar voor het voetlicht komt tijdens het werk en bij de koffie. De herinneringen zullen blijven hangen in de vorm van trots en daaruit voortkomende verhalen. Dit alles is te danken aan ons project Agroforestry regio Nijmegen. Aan alle planters nogmaals heel veel dank. Zin om ook mee te doen? Meld je aan via l.dolmans@wxs.nl . Het project loopt tot medio 2024, maar daarna gaan we hopelijk gewoon verder.