Dagboekblog

Weidevogelbescherming geblokkeerd!

14-02-2019


Komen Kieviten in de Ambstwaard in de kou te staan?                                                Foto: Frank Majoor

Doornik Natuurakkers neemt voor al zijn doen en laten de natuur als vertrekpunt. Daar kiezen we zeer bewust voor, in een context die schreeuwt om herstel van de in enkele decennia dramatisch gekelderde biodiversiteit op het boerenland. Rigiditeit van overheidsregels regels kan dan behoorlijk irritant zijn, zeker als je daarvoor geen valide argumenten kunt vinden. Vandaag liepen we daar weer eens tegenaan.
Onderwerp: het in een weidevogelgebied omvormen van een stukje grasland naar akker met als doel de kieviten weer kansen te geven. Reden: akkers zijn voor deze soort aantrekkelijk als broedplek, omdat het daar warmer is. Onderzoek door Sovon heeft duidelijk uitgewezen dat dit succes oplevert. Maar in Natura 2000-gebieden is ‘van weiland naar akker’ niet toegestaan’, dus maar eens bellen met RVO of er misschien een ontheffing mogelijk is. De deskundige natuur begrijpt ons argument, maar kan slechts melden dat het niet mag. Dus worden we doorverbonden naar de deskundige mest, die ons opnieuw teleurstelt. Tevens krijgen we te horen dat er geen ontheffing mogelijk is en waarom? Omdat dit zo is overeengekomen met boerenorganisaties! Wij prijzen de openhartigheid van de deskundige, die ons ook nog toevertrouwt, dat er veel klachten zijn van ontevreden en boze bio-boeren en dat hij het ook niet kan uitleggen. Doodlopende weg? Ik moet me maar tot de politiek wenden, is het welgemeend advies.
Om heel bedroefd van te worden, want voor de kievit is het vijf voor twaalf. Dan maar gewoon de regels overtreden? Kan een natuurliefhebber nog in de spiegel kijken als hij dat niet doet?  

Er zijn 2 reacties  

De oogst is binnen

01-08-2018

Maandag 30 juli zijn onze laatste granen van dit seizoen geoogst, de spelt van Hoosterhof en de Limburgse Risweit. Vorige week haalden we de Emmer-, Eenkoorn- en Rivetrassen van onze proefveldjes binnen en vlak daarvoor waren de Triticale, Sint Jansrogge, de Heliaro en Rode Emmer als eerste aan de beurt.
Enkele gewassen zijn deels platgegaan tijdens een enorme plensbui op 29 mei. Toen viel bij ons bijna 50 millimeter in ongeveer een half uur. Omdat het daarna droog bleef konden we gelukkig alles oogsten, maar daar staat tegenover dat er minder kilo’s van het veld kwamen en waarschijnlijk zal de extreme droogte niet positief hebben bijgedragen aan de smaak. We gaan het zien.

Graanwandelingen
Echt jammer vinden we het dat onze graanwandelingen, die intussen uit ons hele land bezoekers  trekken, nu voorbij zijn en vooral dat we niet meer van onze werkelijk schitterende proefveldjes kunnen genieten. Daarom nemen we er maar een foto van op. We kijken nu al weer uit naar volgend jaar. We gaan dan opnieuw week in week uit genieten van een natuurlijke schoonheid, waar een mens nooit genoeg van kan krijgen: vogels, bloemen, heggen, insecten en uiteraard een keur aan graan. Wij verheugen ons nu alweer op de talrijke ontmoetingen, zowel met nieuwkomers als met ‘vaste klanten’. 

De proefveldjes zijn elk jaar weer mooier

Er zijn 1 reactie  

Het is Lente!

16-04-2018

Vandaag, 16 april, hoorde ik de nachtegaal bij Doornik en ook heb ik boerenzwaluwen gezien. In de  Ambtswaard nestelen kieviten en zijn diverse vogels actief: tureluurs, een paar grutto’s en best veel graspiepers. Vorige week en ook gisteren weer, diverse vlinders gezien, waaronder de Koninginnepage en de citroenvlinder.
Het graan schiet werkelijk uit de grond, de jonge hoogstamfruitbomen lopen mooi uit, met hier en daar wat bloesembomen. De sleedoor is een en al bloei. De lente knalt er in!

Best wel indrukwekkend was de vondst van een vrouwtje kamsalamander dat verkeersslachtoffer werd langs de Zandsestraat, op weg naar de natuurakkers. De kamsalamander staat op de rode lijst van bedreigde soorten, met als status ‘kwetsbaar’.

Deze kamsalamander redde het niet, maar de soort is gelukkig nog in de buurt.

Er zijn 0 reacties  

Zaadvaste rassen belangrijk voor behoud biodiversiteit

07-12-2017

Vrijdag 24 november was ik met Doornik Natuurakkers aanwezig op een studiedag in Gent (België). Onderwerp van deze dag was ‘Community based seed saving and breeding’ oftewel het zelf vermeerderen en veredelen van zaden. Het gezelschap bestond uit zowel wetenschappers als ook mensen vanuit de praktijk, bijvoorbeeld natuurboeren zoals ik. Een zeer interessante dag en erg fijn om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen! 


Het telen van zaadvaste rassen
Zo oud als de landbouw is (ongeveer 10.000 jaar) zo lang telen mensen al zelf hun eigen zaden. Dit gebeurt door middel van kruisen en het daarna selecteren van de nakomelingen. Hierdoor behouden de rassen hun eigenschappen in de volgende generaties, maar is er ook ruimte voor genetische diversiteit. Zaadvastheid wordt door natuurboeren gezien als de normale situatie bij alle natuurlijke soorten en variëteiten.

De afgelopen 60 - 70 jaar is er een enorme toename geweest in het ontstaan van hybride soorten. Dit zijn soorten die door inteelt en kruisen tot stand zijn gekomen. Dit levert een gelijkmatig groeiend gewas op met een hoge opbrengst en een grote uniformiteit. Het kan zichzelf echter niet effectief voortplanten en dus is de boer afhankelijk van de veredelaar. Dit leidt tot aantasting van de biodiversiteit en verschraling van ons voedsel. Naar mijn mening, niet duurzaam dus!

Een aantal conclusies die we tijdens de studiedag hebben getrokken:
•    Zaadvaste veredeling en vermeerdering is belangrijk omdat we anders in de toekomst te veel afhankelijk blijven van een klein aantal grote commerciële bedrijven
•    Door zelf zaden te kweken behouden we de genetische variëteit van gewassen, maar ook de autonomie van de boer en de individualiteit van het bedrijf
•    Zelf vermeerderen van rassen zorgt voor (bio)diversiteit in het landschap

Een mooi, divers en rendabel landschap
Vanuit Doornik Natuurakkers heb ik een presentatie verzorgd. Tijdens de presentatie heb ik uitgebreid gesproken over hoe je volledig onafhankelijk boer kunt zijn, met een gezond verdienmodel. Dit vraagt eigenschappen zoals al je zintuigen gebruiken en daarmee steeds beter ontdekken wat echt duurzaam is. Openheid en het uitwisselen van ervaringen. Maar ook het verhaal van (in mijn geval) Doornik Natuurakkers uitdragen en daarmee anderen enthousiasmeren en inspireren. 
Met liefde voor de natuur in het achterhoofd, zorgend voor gezond en lekker voedsel, kan je een redelijk inkomen verdienen. En belangrijker: je superrijk voelen omdat je bijdraagt aan een mooi en divers landschap. 
Volgend jaar gaan we weer verder met het vermeerderen en uitbreiden van onze eigen graanrassen!
 

Er zijn 1 reactie