Ambtswaard

Ambtswaard

Foto boven: In de Ambtswaard zijn we met een weidevogelproject begonnen, voor de grutto’s, de kieviten en tureluurs. We gaan voor deze vogels de beste condities creëren die we kunnen bedenken.  


In 2005 was de Ambtswaard nog een waar weidevogelbolwerk. Er broedden 70 kieviten, 34 grutto’s en 27 tureluurs. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan en dreigden deze prachtige vogels totaal te verdwijnen. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met onder meer K3delta en Staatsbosbeheer krijgen wij binnenkort het beheer van deze polder, dat dan geheel op de weidevogels afgestemd zal worden. Daar wordt bovendien het gebied van Oud Doornik bij betrokken. Onder het weiland daar liggen de restanten van het middeleeuwse dorpje Doornik, dat in 1799 door de Waal werd verzwolgen. 


Overzicht van het weidevogelgebied.      


Beginnend plas-dras in 2014.

Wat gaan we doen

In de winter 2014 zij we begonnen met het terrein zo open mogelijk te maken. Daar zijn we intussen een eind mee op streek. Om het gedaalde waterpeil te compenseren pompen we vanaf 2014 met behulp van twee zonnecellen water op uit een aangrenzende zandplas, waarmee we een plas-dras-gebiedje creëren. Dat werkt, maar de overleving van de jongen in 2015 was gering als gevolg van vermoedelijk predatie door vossen. Daarom hebben we rond enkele percelen schrikdraad geplaatst.

Ook andere vogels

Door een uitgekiend beheer zullen we ervoor gaan zorgen dat het grasland zowel voldoende gevarieerd als voldoende kruidenrijk wordt. Ook is verdere vernatting nodig en uiteraard zal het beheer biologisch-dynamisch zijn. Daar zullen veel meer vogels profijt van hebben dan onze klassieke weidevogels. Misschien kunnen we over enige tijd de grauwe gors wel weer begroeten. Rond 1970 is deze voor het laatst in de Ambtswaard gesignaleerd. 


Gele kwikstaart              


Patrijs


Veldleeuwerik