Agroforestry Regio Nijmegen

Agroforestry Regio Nijmegen

Bomen en struiken als verbinding tussen landbouw en natuurwaarde

We zijn een groep van 17 boeren, bijeengebracht door Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers. We zoeken naar mogelijkheden voor agroforestry in onze regio. Agroforestry is het weloverwogen combineren van bomen en struiken met teelt van gewassen en/of veeteelt, met als streven daaruit zowel ecologische als economische voordelen te behalen.

De jongste versie van ons projectplan vind je hier. Het is ingebracht in de uitvoering van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, dat als ambitie heeft herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen in onze provincie. Biodiversiteit is de maatstaf voor alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren.

Agroforestry sluit prima aan bij het Actieplan en heeft bovendien als voordeel dat het vele toepassingsvormen kent, zodat per bedrijf ruimte bestaat voor maatwerk. De provincie stelt voor de uitvoering van het actieplan middelen ter beschikking.  

Met de logo’s hierboven willen wij aangeven dat wij deel uitmaken van een wereldwijde beweging.


Wil je graag op de hoogte blijven van wat we doen?  Klik dan op de knop 'Toon blogs', rechts bovenaan deze pagina. Je kunt daar de blogs lezen en erop reageren.

Deelnemers aan het project kunnen inloggen via de knop 'inloggen' rechtsbovenaan.