Ons doel:

Het landschap verrijken door bescherming en herstel

Stichting Doornik Natuurakkers combineert biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels. Toen wij in 2010 onze eerste 15 hectares akkerland gingen inzaaien, was het ons echter in de eerste plaats om de vogels te doen.

Ons initiatief kreeg van veel kanten waardering. Staatsbosbeheer gaf ons in 2012 een duidelijk compliment: “De akkers met kruidenrijke randen liggen er prachtig bij en de heggen zijn een verrijking voor het landschap..”. In hetzelfde jaar werd ons beheersgebied met 17 hectares uitgebreid en kende de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ons de Gouden Mispel toe, als waardering voor "(…) getoonde moed en tomeloze energie”.

In 2013 volgde het vooruitzicht op ruim 70 hectares weidevogelbeheer in de Ambtswaard en het aangrenzende Oud Doornik. Daar horen ook nog eens twee oude wielen bij en een stukje bos. Een groot gedeelte van dit beheer is intussen gerealiseerd. Met ingang van 2017 hebben we ruim 30 hectares in de Ambtswaard erbij.

Op zoek naar verdere verhoging van natuurwaarden kwamen we in 2014 in aanraking met het fenomeen voedselbos, wat resulteerde in een zoektocht naar voedselproductie in bosachtige omgevingen.

Met dit alles is veel meer werkelijkheid geworden dan we hebben kunnen dromen. Doornik Natuurakkers groeit uit tot een rijk en veelzijdig landschap waarin natuurdoelen, vogelbescherming en natuurbeleving hand in hand gaan met agrarische activiteiten. Die samenhang vormt een principe. Wie weet wat dit ons allemaal nog brengt.

Nieuws

Corona

Helaas kan het Toekomstzaaien wegens Corona niet doorgaan. Het is niet anders...

Toekomstzaaien

Samen zaaien heeft iets magisch. Jong en oud kan dat op 18 oktober om 14.00 uur komen ervaren op de Doornikse Natuurakkers in Bemmel. Je kunt er het gebaar...
Lees verder >

 

Ga naar overzicht nieuwsberichten >

Agroforestry heeft de toekomst

In 2015 hebben wij het initiatief genomen om een congres te organiseren over voedselbossen. Dat is het Van Akker naar Boscongres gaan heten. Mark Shepard was onze inspiratiebron.  De kern van zijn benadering: neem waar hoe de natuur werkt en imiteer dit. Een voedselbos is een vorm van agroforestry ofwel ‘landbouw met bomen’. Een minder vergaande vorm is strokenteelt. Volgens van minister Carola Schouten is agroforestry een innovatieve vorm van circulaire en duurzame landbouw, waar zij graag steun aan wil geven. In 2018 was Doornik Natuurakkers betrokken bij het derde congres van de European Agroforestry Federation.


Wij verstaan onder agroforestry het weloverwogen combineren van bomen en struiken met teelt van gewassen en/of veeteelt, met als streven daaruit zowel ecologische als economische voordelen te behalen. Wij beschouwen bomen en struiken als een voor de hand liggende vorm van natuurinclusieve landbouw, omdat de natuur in onze omgeving bos wil maken. 

Meer over agroforestry en voedselbossen >

Toename aantallen vogels

Als gevolg van de natuurinclusieve landbouw telden we op en rond onze akkers en velden 65 soorten broedvogels, waarvan er 16 op rode lijst  staan. Deze Steenuil is een van onze favorieten. De andere, die wij natuurlijk net zozeer koesteren, heten: Patrijs, Koekoek, Tureluur, Ransuil, Torenvalk, Boomvalk, Matkop, Boerenzwaluw,  Huiszwaluw, Veldleeuwerik, Nachtegaal, Huismus, Ringmus, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu.

 

Hoe kom je bij de akkers?

Onze akkers en velden liggen langs de Waaldijk in Bemmel en grenzen aan Lent Oost. Hier zie je een afbeelding van de ligging.

De akkers zijn te bereiken via de Zandsestraat vanuit Bemmel en via de Vossenpels vanuit Lent. Wij raden u aan lopend, per fiets of openbaar vervoer te komen. Parkeerplaatsen voor fiets en auto:  Zandsestraat ter hoogte van nummer 5 en Vossenpels ter hoogte van nummer 38-40.

Iedereen is welkom. Er gelden wel voorschriften. Het is verplicht honden aan te lijnen en in verband met bescherming van fauna en flora is het niet toegestaan bloemen, kruiden of bessen te plukken. Lees verder de borden.

17 boeren in transitie

Wij zijn samen met 17 boeren partner in het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, een samenwerkingsverband van 21 partijen, waaronder de provincie Gelderland. Natuur en Milieu Gelderland heeft in het platform de functie van penvoerder. Lees hier wat de bedoeling is. Medio november zal provinciale staten van Gelderland beslissen wat er van die kant de komende jaren zal worden gefaciliteerd en ondersteund en welke financiële- en andere middelen daarbij horen. Wil je daar alvast meer over weten, ga dan naar deze brief van GS van Gelderland aan provinciale staten en het daarbij behorende essay 'Wenkend perspectief voor Gelderse land- en tuinbouw'.

Zodra Provinciale Staten een besluit hebben genomen over de natuurinclusieve landbouw in Gelderland informeren wij u over onze rol en bijdrage als partner. 

Voor Doornik Natuurakkers is de gevlochten heg hét symbool voor natuurinclusieve landbouw. Ze maakt het niet alleen de vogels naar de zin, maar vele ander vormen van leven, waaronder de mens, die graag mee komt vlechten, maar ook van rijk landschap geniet. Dat doet ook de boer, die bovendien kan ontdekken dat heggen diverse voordelen kunnen opleveren voor zijn bedrijfsvoering.


Ondoordringbaar gevlochten heggen staan garant voor veel meer dan alleen mooi landschap.