Ons doel:

Het landschap verrijken door bescherming en herstel

Stichting Doornik Natuurakkers combineert biologisch-dynamisch boeren met vogelbescherming. Toen wij in 2010 onze eerste 15 hectares akkerland gingen inzaaien, was het ons echter in de eerste plaats om de akkervogels te doen. Boeren is voor ons samenwerken met  de natuur.

Staatsbosbeheer gaf ons in 2012 een duidelijk compliment: “De akkers met kruidenrijke randen liggen er prachtig bij en de heggen zijn een verrijking voor het landschap..”. In hetzelfde jaar werd ons beheersgebied met 17 hectares uitgebreid en kende de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ons de Gouden Mispel toe, als waardering voor "(…) getoonde moed en tomeloze energie”.

In 2013 kregen wij de Ambtswaard en het aangrenzende Oud Doornik in beheer ten behoeve van weidevogelbescherming. Daar hoort ook een wiel en een moerasbos bij.  Ons areaal nam daarmee toe met 60 hectares.

Op zoek naar verdere verhoging van natuurwaarden kwamen we in 2014 in aanraking met het fenomeen voedselbos, wat resulteerde in een zoektocht naar nieuwe combinaties van landbouw en bomen. Voor de radicale wijze waarop we ons bedrijf afstemden op de natuur zijn we in 2019 beloond met de Ekoland Innovatie Prijs.

Met dit alles is veel meer werkelijkheid geworden dan we konden dromen. Doornik Natuurakkers groeit uit tot een rijk landschap waarin natuurdoelen, natuurbeleving en agrarische activiteiten hand in hand gaan. Die samenhang vormt onze basis. Wie weet wat dit ons allemaal nog gaat brengen.

Nieuws

Graanwandelingen 2023

Met ingang van 2023 zijn onze graanwandelingen op verzoek en met groepjes van maximaal acht personen. Vertrek vanaf het adres Parkeerplaats Park Lingezegen...
Lees verder >

Eervolle vermelding door Vogelbescherming Nederland

Doornik Natuurakkers werd eind 2022 door Vogelbescherming Nederland genomineerd voor de Gouden Leeuwerik. Dit is een prijs voor een akkerboer in de vorm...
Lees verder >

 

Ga naar overzicht nieuwsberichten >

Boeren in transitie naar natuurinclusieve landbouw

Wij zijn partner in het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, een in juli 2020 ondertekend samenwerkingsverband van 20 partijen, waaronder de provincie Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland. De partners staan voor indrukwekkende nieuwe uitdagingen die zijn samengevat als landbouw met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Het gezamenlijk doel is een maatschappelijk gewenste landbouw in 2030, die produceert binnen de ecologische  draagkracht van de omgeving , waarbij boeren worden beloond voor hun inspanningen. Hoe men beoogt dit tot stand te brengen staat in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.      

Natuur en Milieu Gelderland heeft als taak voor de samenhang in de uitvoering van het actieplan te zorgen. Dit gebeurt op basis van een programma, dat startte in augustus 2020 en zal eindigen in 2024. Er wordt eerst geïnvesteerd in koplopers, die de weg banen, kennis ontwikkelen en goede voorbeelden realiseren. Vervolgens is het de bedoeling de aandacht te richten op een groep die vroege meerderheid wordt genoemd. Tot deze groep behoren boeren die al meer of minder gemotiveerd zijn voor natuurinclusieve maatregelen, maar daar nog niet aan toekwamen.

Doornik Natuurakkers is uitgenodigd om een project op te zetten in de rol van koploper. Dat mondde uit in het  project  Agroforestry Regio Nijmegen, dat als doel meekreeg dat in 2024 op minimaal 700 hectares ‘bewust best natuurinclusief’ wordt geboerd.  Wat dat precies betekent zal tegen die tijd glashelder en daarmee afrekenbaar zijn.

Ga hier naar de informatiepagina van het project Agroforestry Regio Nijmegen of ga direct naar de blogs over het project.

Ben je deelnemer van het project dan kan je hier inloggen.


Wij beschouwen bomen en struiken als een voor de hand liggende vorm van natuurinclusieve landbouw, omdat de natuur in onze omgeving bos wil maken. Foto Wim Wilmers.

 

Hoe kom je bij de akkers?

Onze akkers en velden liggen langs de Waaldijk in Bemmel en grenzen aan Lent Oost. Hier zie je een afbeelding van de ligging.

De akkers zijn te bereiken via de Zandsestraat vanuit Bemmel en via de Vossenpels vanuit Lent. Wij raden u aan lopend, per fiets of openbaar vervoer te komen. Parkeerplaatsen voor fiets en auto:  Zandsestraat ter hoogte van nummer 5 en Vossenpels ter hoogte van nummer 38-40.

Iedereen is welkom. Er gelden wel voorschriften. Het is verplicht honden aan te lijnen en in verband met bescherming van fauna en flora is het niet toegestaan bloemen, kruiden of bessen te plukken. Lees verder de borden.

Agroforestry heeft de toekomst

In 2015 hebben wij het initiatief genomen om een congres te organiseren over voedselbossen. Dat is het Van Akker naar Boscongres gaan heten. Mark Shepard was onze inspiratiebron.  De kern van zijn benadering: neem waar hoe de natuur werkt en imiteer dit. Een voedselbos is een vorm van agroforestry ofwel ‘landbouw met bomen’. Een minder vergaande vorm is strokenteelt. Volgens van minister Carola Schouten is agroforestry een innovatieve vorm van circulaire en duurzame landbouw, waar zij graag steun aan wil geven. In 2018 was Doornik Natuurakkers betrokken bij het derde congres van de European Agroforestry Federation.

Wij verstaan onder agroforestry het weloverwogen combineren van bomen en struiken met teelt van gewassen en/of veeteelt, met als streven daaruit zowel ecologische als economische voordelen te behalen. Wij beschouwen bomen en struiken als een voor de hand liggende vorm van natuurinclusieve landbouw, omdat de natuur in onze omgeving bos wil maken. 

Meer over agroforestry en voedselbossen >

Steeds meer vogels

Als gevolg van de natuurinclusieve landbouw telden we op en rond onze akkers en velden 65 soorten broedvogels, waarvan er 16 op rode lijst  staan. Deze Steenuil is een van onze favorieten. De andere, die wij natuurlijk net zozeer koesteren, heten: Patrijs, Koekoek, Tureluur, Ransuil, Torenvalk, Boomvalk, Matkop, Boerenzwaluw,  Huiszwaluw, Veldleeuwerik, Nachtegaal, Huismus, Ringmus, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu.