Ons doel:

het landschap verrijken door bescherming en herstel

Stichting Doornik Natuurakkers combineert biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels. Toen wij in 2010 onze eerste 15 hectares akkerland land gingen inzaaien, was het ons echter in de eerste plaats om de vogels te doen.

Ons initiatief kreeg van veel kanten waardering. Staatsbosbeheer gaf ons in 2012 een duidelijk compliment: “De akkers met kruidenrijke randen liggen er prachtig bij en de heggen zijn een verrijking voor het landschap..”. In hetzelfde jaar werd ons beheersgebied met 17 hectares uitgebreid en kende de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ons de Gouden Mispel toe, als waardering voor (…) getoonde moed en tomeloze energie”.

In 2013 volgde het vooruitzicht op ruim 70 hectares weidevogelbeheer in de Ambtswaard en het aangrenzende Oud Doornik. Daar horen ook nog eens twee oude wielen bij en een stukje bos. Een groot gedeelte van dit beheer is intussen gerealiseerd. Met ingang van 2017 hebben we  ruim 30 hectares in de  Ambtswaard erbij.

Op zoek naar verdere verhoging van natuurwaarden kwamen we in 2014 in aanraking met het fenomeen voedselbos, wat resulteerde in een zoektocht naar voedselproductie in bosachtige omgevingen.

Met dit alles is veel meer werkelijkheid geworden dan we hebben kunnen dromen. Doornik Natuurakkers groeit uit tot een rijk en veelzijdig landschap, waarin natuurdoelen, vogelbescherming en natuurbeleving hand in hand gaan met agrarische activiteiten. Die samenhang vormt een principe. Wie weet wat dit ons allemaal nog brengt.